Zapisy na rekolekcje

Groziłaby nam pustynia,
gdybyśmy nie tworzyli oaz. św. Jan Paweł II

Diecezjalna Oaza Matka

Zapisz się

Oaza Matka to czas spotkania diakonii rekolekcyjnych poszczególnych stopni, ale przede wszystkim to czas modlitwy, wołania o Ducha Świętego, by działał w sercach uczestników Oaz i czas błogosławieństwa, rozesłania moderatorów i animatorów do służby.

Zapraszamy moderatorów, osoby odpowiedzialne, animatorów, pary posługujące w czasie rekolekcji na Diecezjalną Oazę Matkę 10 czerwca 2023 r. do Domu Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej w Lipiu. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00 Eucharystią. Diakonie rekolekcyjne na poszczególnych turnusach i stopniach spotkają się w grupach. Centrum DOM to Eucharystia o 12:00. Całość zakończymy wspólnym obiadem.

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 czerwca.

Oaza Matka to czas omadlania letnich oaz, ale przede wszystkim duchowego przygotowywania się do nich. Zapraszamy animatorów i moderatorów do wspólnej modlitwy!

Zapisz się

Zapisz się!

Twój adres e-mail:

Imię i nazwisko

Zgoda na przechowywanie danych osobowych:
Podając swoje dane i adres mailowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Ruchu Światło-Życie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (Administratorem danych będzie Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska). Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, a dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
Administrator danych przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności. Ma Pan(i) prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych, w trybie i na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Kontakt z administratorem danych przez maila - sekretariat@koszalinaoaza.pl.

Znajdź na naszej stronie

✖   anuluj

Zapisz się na newsletter