Zapisy na rekolekcje

Groziłaby nam pustynia,
gdybyśmy nie tworzyli oaz. św. Jan Paweł II

KODA

Zapisz się

Ruch Światło-Życie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej zaprasza na KODA.

Zapisz się

Zapisz się!

Twój adres e-mail:

Imię uczestnika

Nazwisko uczestnika

Parafia uczestnika

Rok urodzenia uczestnika

Numer PESEL uczestnika

Adres zamieszkania uczestnika (ulica, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

Imiona i nazwiska rodziców

Adres zamieszkania rodziców (ulica, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

Numer telefonu kontaktowego do rodzica

Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. niepełnosprawność lub niedostosowanie społeczne)

Istotne dane o stanie zdrowia dziecka (np. uczulenia, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stałe leki, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)

Rok zaszczepienia na tężec

Rok zaszczepienia na błonicę

Inne szczepienia (jakie i w jakich latach)

Zgoda na publikację wizerunku

Zgoda na przechowywanie danych osobowych:
Podając swoje dane i adres mailowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Ruchu Światło-Życie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej (Administratorem danych będzie Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska). Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, a dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
Administrator danych przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności. Ma Pan(i) prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych, w trybie i na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Kontakt z administratorem danych przez maila - sekretariat@koszalinaoaza.pl.

Znajdź na naszej stronie

✖   anuluj

Zapisz się na newsletter