Ksiądz przed telewizorem

Groziłaby nam pustynia,
gdybyśmy nie tworzyli oaz. św. Jan Paweł II

Księża, związani z Ruchem Światło-Życie, wczoraj po raz drugi spotkali się w naszej diecezji w ramach wznowionej "oddolnej" inicjatywy budowania środowiska modlitwy i wspólnej refleksji duszpasterskiej kapłanów. Do CEF-u w Koszalinie przybyło wczoraj tym razem 15 prezbiterów w bardzo różnym wieku.

Spotkanie ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych księży diecezjalnych i zakonnych. Tradycyjnie rozpoczęło się ono od adoracji Najświętszego Sakramentu i nieszporów. Krótką homilię wygłosił ks. Jacek Lewiński, wicerektor naszego seminarium. Potem wspólna kolacja i konferencja wygłoszona przez ks. Wojciecha Parfianowicza, moderatora Diecezjalnej Diakonii Komunikowania Społecznego. Tematem podjętym na spotkaniu była obecność księży i świeckich w mediach.

Wprowadzając w dyskusję ks. Wojciech wyszedł od nowego terminu w dziedzinie medialnej: media literacy. „Literacy” to angielskie słowo oznaczające umiejętność czytania i pisania. Ta umiejętność zawsze wyznaczała pewien podstawowy poziom przystosowania do życia w społeczeństwie. Analfabetyzm do dziś jest zjawiskiem, z którym się walczy, gdyż ma on poważne konsekwencje dla ludzi nim dotkniętych. W świecie, w którym media odgrywają tak znaczącą rolę – czyli dzisiaj – pojawia się nowa forma bycia "piśmiennym” lub "niepiśmiennym". Jej zakres wyznacza właśnie umiejętność korzystania z mediów lub nieumiejętność, generująca nowy rodzaj analfabetyzmu.

Warto zauważyć tu dwa aspekty - mówił prelegent:

  1. Korzystanie z mediów jako nadawca.
  2. Korzystanie z mediów jako odbiorca.

Innymi słowy - nieco humorystycznie i w odniesieniu do księdza:

  1. "Ksiądz w telewizorze".
  2. "Ksiądz przed telewizorem".

Telewizor jest tu oczywiście symbolicznym przedstawieniem mediów w ogólności.

Ad. 1. Ksiądz w mediach – na czym polega media literacy w tym pierwszym znaczeniu? Normy Konferencji Episkopatu Polski dotyczące występowania duchownych i osób zakonnych oraz przekazywania nauki chrześcijańskiej w audycjach radiowych i telewizyjnych podają kilka ciekawych, podstawowych kwestii: trzeba rozumieć media, ich język i wymagania oraz zagrożenia. Kapłani i katolicy świeccy winni być uwrażliwienia na możliwość manipulacji przez nieodpowiedni kontekst ich wypowiedzi oraz użycie trzech mechanizmów napędzających oglądalność: konflikt, konfrontacja, kontrast. Czasami trzeba umieć odmówić – "nie mieć parcia na szkło" (pkt. 8 Norm). Kapłan i liderzy świeccy muszą też pamiętać, że w mediach, nawet jeśli nie czynią tego oficjalnie, zawsze reprezentują Kościół (pkt. 9).

Ad. 2. Ksiądz jako odbiorca pamięta o trzech fundamentalnych cechach dobrego telewidza, radiosłuchacza, czytelnika i internauty. Ma on być:

Ks. Wojciech zauważył, że media tworzą kulturę – popkulturę i zadał kilka pytań: Na ile, jako kapłani, mamy w nią wejść? Czy  stać się konsumentem tej nowej kultury? Czy czytanie książek teologicznych nie powinno iść w parze z oglądaniem seriali, talk show itd?

Wyjaśnił dalej zjawisko framingu (ang. frame - ramka). Media upraszczają rzeczywistość i "wymuszają" pewne ramy myślenia. Tworzenie pewnych kontekstów, w których przedstawia się daną rzeczywistość Kościoła, wiary, sprawia, że odbiorca widzi ją pod pewnym kątem, w pewnym paradygmacie. Jest kilka takich "ramek", jeśli chodzi o przedstawianie Kościoła w mediach, chociażby:

W konferencji przytoczona była również maksyma "Ratzingera mediów" Marshala McLuhana - Medium is the message. Oznacza ona, że media nie są jedynie instrumentem do przekazywania informacji, ale same w sobie są już przekazem. Wpływają one bowiem na informację, ale to też jeszcze nie wszystko. Przejawiają równocześnie swoje oddziaływanie poza procesem komunikacji – tzn. zmieniają świat i człowieka. Przykładem jest wpływ Internetu na myślenie. Współczesny internauta - zwłaszcza młody - przeszedł właściwie z myślenia LINEARNEGO (sekwencyjnego) na HIPERTEKSTUALNE (obrazowe, multimedialne).

Poruszony był tez problem Facebooka i innych komunikatorów. Nie służą do tworzenia głębokich relacji – nic nie zastąpi relacji na żywo. Media te jednak mogą służyć (i rzeczywiście wg badań służą) podtrzymywaniu relacji już istniejących " w realu" i wykonaniu pierwszego kroku w procesie komunikacji, którym jest zawsze nawiązanie kontaktu. Na koniec zauważony był czynnik osobowy w mediach. Media i odbiorcy, to ludzie. To osoby potrzebujące Ewangelii i zbawienia. Bardzo żywa dyskusja trwała prawie trzy godziny.

Kolejne spotkanie w tej formule przewidziane jest 20 lutego 2012 r. Zapowiedzianym na kilka najbliższych spotkań tematem jest nowa ewangelizacja i najnowszy dokument w tej kwestii: Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej - lineamenta, Watykan 2011. 

Może zainteresuje Cię również...

Święto Ofiarowania Pańskiego

02 II 2024
Wszystkiego najlepszego Tym, którzy ofiarowują nam siebie! Zobacz!

Świąteczne Kolędowanie Rejonu Szczecineckiego DK

18 I 2024
Tradycją DK z rejonu szczecineckiego jest świąteczne kolędowanie. Zobacz!

Wspólne kolędowanie DK w Pile

14 I 2024
W niedzielę 14 stycznia 2024r. rodziny DK z parafii Wspomożenia Wiernych w Pile spotkały się na wspólnym kolędowaniu. Zobacz!

Pierwsze Spotkanie Diakonii Oaz Rekolekcyjnych DK

05 II 2024
W dniu 3 lutego 2024 r. w Szczecinku w parafii św. Krzysztofa odbyło się pierwsze spotkanie DOR DK Zobacz!

Rekolekcje zimowe 16-18.02.2024

18 II 2024
Bóg, wspólnota, modlitwa Zobacz!

Bezalkoholowy Bal DK - Rejonu Szczecinek

17 II 2024
W sobotę 10 lutego w Szczecinku odbył się Bal bezalkoholowy zorganizowany przez DK - Rejonu Szczecinek Zobacz!

Znajdź na naszej stronie

✖   anuluj

Zapisz się na newsletter