LG na Triduum Paschalne

Groziłaby nam pustynia,
gdybyśmy nie tworzyli oaz. św. Jan Paweł II

List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych, opublikowany w roku 1988 przez Kongregację Kultu Bożego, wezwał wiernych do „wstępowania na świętą górę Paschy” i do „nabożnej kontemplacji Męki, Śmierci i pogrzebu Pana w dorocznym oczekiwaniu na Jego Zmartwychwstanie”. Odpowiadając na tę zachętę i nawiązując do średniowiecznej praktyki tzw. Ciemnej Jutrzni, wiele wspólnot kościelnych przyjęło zwyczaj uroczystego sprawowania Godziny czytań oraz Jutrzni w Wielki Piątek Męki Pańskiej i w Wielką Sobotę. W naszej diecezji, liturgia ta  pojawiła się już w roku 1989 i pod przewodnictwem biskupów celebrowana jest w koszalińskiej katedrze.

Inicjatywę tak szybkiego wprowadzenia zaleceń Listu okólnego w życie oraz opracowanie pierwszych materiałów do sprawowania tej paschalnej liturgii godzin zawdzięczamy środowisku Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Z racji zużycia starych tekstów, Ruch Światło-Życie przygotował drugą ich edycję. W nowym wydaniu został uporządkowany zapis nutowy, skorygowano muzycznie niektóre responsoria oraz wymieniono melodie kilku psalmów. W tekstach dodano oznaczenia pomocne przy wspólnym śpiewie. Powiększono też czcionkę, by ułatwić modlitwę osobom starszym.

Poniżej zamieszczamy pliki audio, nagrane we współpracy z klerykami naszego seminarium i "Dobrymi Mediami" podczas Triduum Paschalnego w koszalińskiej katedrze w roku 2011. Dla pożytku duchowego dodatkowo publikujemy również dwa kazania wygłoszone w podczas tej liturgii godzin.

Nie jest to nagranie studyjne, odzwierciedla więc ono żywą dynamikę liturgii w jej naturalnym środowisku - łącznie z ludzkimi słabościami wokalnymi i trudnościami technicznymi. Widzimy jednak walor takiego "surowego" nagrania, bo samo w sobie zachęca ono do celebrowania liturgii godzin na miarę zwykłych ludzkich możliwości, bez czekania na "idealnych" kantorów i nadzwyczajne warunki. Przy całej dołożonej staranności chodzi przecież o Ducha i prawdę, a nie jedynie o czystą wirtuozerię. Śpiew, przeniesiony z żywej liturgii, jest tu zatem dobrym punktem wyjścia w przygotowaniu podobnej modlitwy ze scholą (kantorami) i wiernymi w parafii. Trzeba jednak pamiętać, że poprawność melodii ostatecznie gwarantuje profesjonalne odniesienie się do nut zawartych w wydaniu drukowanym.

Od lat podtrzymujemy tradycję nieużywania w Wielkim Tygodniu instrumentów. Warto więc dodać, że w śpiewie a capella na pewno trzeba zadbać o to, by zgromadzenie za mocno nie obniżało melodii, co zwykle grozi przy dłuższych partiach śpiewu. Wiernych należy uwrażliwiać, by w śpiewie nie było pośpiechu - stąd zaleca się (zwłaszcza w początkach nauki) przypominanie o stosownych przerwach na oddech i medytację, tam gdzie w wersetach są gwiazdki. Zachęcamy też do podziału zgromadzenia na chór męski i żeński. Warto wyznaczyć kantorów (mężczyznę i kobietę), którzy pociągną poszczególne chóry. Nie trzeba też wprowadzać wszystkich melodii jednocześnie. Można zaplanować proces stopniowego ich wdrażania w kolejnych latach, początkowo posiłkując się tonem recytatywnym lub nawet zwykłą recytacją.

Wielki Piątek

Wezwanie

Werset otwierający liturgię (191 KB)
Wezwanie - antyfona i psalm (2,66 MB)

Godzina czytań

Hymn (2,90 MB)
Antyfona i psalm 1 (3,36 MB)
Antyfona i psalm 2 (5,59 MB)
Antyfona i psalm 3 (5,10 MB)
Werset przed czytaniami (206 KB)
Responsorium 1 (823 KB)
Responsorium 2 (861 KB)

Jutrznia

Antyfona i psalm 1 (4,85 MB)
Antyfona i psalm 2 (3,73 MB)
Antyfona i psalm 3 (2,75 MB)
Responsorium (958 KB)
Pieśń Zachariasza z antyfoną (2,16 MB)
Prośby - werset (127 KB)

Kazanie

Słowo po czytaniu z jutrzni (Iz 52, 13-15) - ks. dr Marek Żejmo (23,3 MB)

Wielka Sobota

Wezwanie

Werset otwierający liturgię (191 KB)
Wezwanie - antyfona i psalm (3,07 MB)

Godzina czytań

Hymn (1,85 MB)
Antyfona i psalm 1 (2,57 MB)
Antyfona i psalm 2 (2,98 MB)
Antyfona i psalm 3 (2,96 MB)
Werset przed czytaniami (186 KB)
Responsorium 1 (837 KB)
Responsorium 2 (941 KB)

Jutrznia

Antyfona i psalm 1 (3,28 MB)
Antyfona i psalm 2 (3,22 MB)
Antyfona i psalm 3 (1,87 MB)
Responsorium (869 KB)
Pieśń Zachariasza z antyfoną (3,27 MB)
Prośby - werset (127 KB)

Kazanie

Słowo po czytaniu z jutrzni (Oz 5, 15d - 6, 2) - ks. Rafał Zabłoński (11,2 MB)

Może zainteresuje Cię również...

Diakonia Muzyczna

Zamysł i cel diakonii oraz odniesienia do Centralnej DMuz. Zobacz!

Weekend Diakonii

13 X 2019
Charyzmat oazy kształtuje postawę służby, dlatego w sercach wielu rodzi się pragnienie przynależenia, a tym samym służenia w Ruchu i dla Ruchu. Dlatego w tym roku, tuż przed naszym diecezjalnym świętem - Pielgrzymką Ruchu - zapraszamy wszystkich chętnych. Zobacz!

Rok 2004 u diakonii muzycznej

31 XII 2004
Prezentujemy podsumowanie diakonii muzycznej z roku 2004 Zobacz!

Oddychanie Bogiem

26 IX 2012
Jak liturgia jest życia oddechem, tak stwórz życie nowe. Tak Ty życie z liturgii stwórz nowe. Od początku istnienia diecezjalnej Diakonii Muzycznej i Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło-Życie doświadczamy prawdy, że liturgia Zobacz!

Szkoła Psałterzystów

29 I 2012
Od 24-26 lutego 2012 r. zapraszamy na kolejną edycję Szkoły Psałterzystów. Ma ona formę dni skupienia połączonych z warsztatami muzyczno-liturgicznymi i adresowana jest do osób śpiewających psalmy podczas liturgii w parafiach. Zobacz!

Rok 2007 u diakonii muzycznej

31 XII 2007
Prezentujemy podsumowanie diakonii muzycznej z roku 2007. Zobacz!

Znajdź na naszej stronie

✖   anuluj

Zapisz się na newsletter