Audycje: Antyfony "O"

Groziłaby nam pustynia,
gdybyśmy nie tworzyli oaz. św. Jan Paweł II

Papież Grzegorz Wielki (540-604), urzeczony śpiewami chrześcijańskiej liturgii wschodniej, dał prawdopodobnie impuls do powstania antyfon, które śpiewane w Adwencie wyrażały tęsknotę Kościoła za Zbawicielem i przyzywały Go Jego mesjańskimi tytułami, zaczerpniętymi z Biblii. Zwyczaj śpiewu tych siedmiu antyfon, zwanych Wielkimi lub Antyfonami „O”, datuje się nawet na IV wiek, choć ich ostateczny kształt kojarzony jest z Amalariuszem, biskupem Metzu (IX w.). Dziś Wielkie Antyfony wyśpiewywane są przede wszystkim w Liturgii godzin jako antyfony do Magnificat w nieszporach. Od Soboru Watykańskiego II pojawiły się one w uproszczonej formie także w Mszy Świętej, jako werset przed Ewangelią. Zgromadzone w tym dziale śpiewy pochodzą z tradycji chorałowej benedyktynów.

Audycja: 23 grudnia

Tekst łaciński: O Emmanuel, Rex et legifer noster, exspectatio gentium, et Salvator earum: veni ad salvandum nos, Domine, Deus noster. Tekst polski: O Emmanuelu, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany Zbawicielu narodów; przyjdź, aby nas zbawić, nasz Panie i Boże.

Odsłuchaj!

Audycja: 22 grudnia

Tekst łaciński: O Rex gentium, et desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum: veni, et salva hominem, quem de limo formasti. Tekst polski: O Królu narodów, przez nie upragniony; Kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź i zbaw człowieka, którego utworzyłeś z prochu ziemi.

Odsłuchaj!

Audycja: 21 grudnia

Tekst łaciński: O Oriens, splendor lucis aeternae, et sol iustitiae: veni, et illumina sedentes in tenebris, et umbra mortis. Tekst polski: O Wschodzie, blasku Światła wiecznego i Słońce sprawiedliwości; przyjdź i oświeć siedzących w mroku i cieniu śmierci.

Odsłuchaj!

Audycja: 20 grudnia

Tekst łaciński: O Clavis David, et sceptrum domus Israel, qui aperis, et nemo claudit, claudis, et nemo aperuit: veni, et educ vinctum de domo carceris, sedentem in tenebris, et umbra mortis. Tekst polski: O Kluczu Dawida i Berło domu Izraela, Ty, który otwierasz a nikt zamknąć nie zdoła, zamykasz a nikt nie otworzy; przyjdź i wyprowadź z więzienia człowieka pogrążonego w mroku i cieniu śmierci.

Odsłuchaj!

Audycja: 19 grudnia

Tekst łaciński: O Radix Jesse, qui stas in signum populorum, super quem continebunt reges os suum, quem gentes deprecabuntur: veni ad liberandum nos, iam noli tardare.Tekst polski: O Korzeniu Jessego, który się wznosisz jako znak dla narodów, przed Tobą zamilkną królowie, a ludy modlić się będą do Ciebie; przyjdź nas wyzwolić, już dłużej nie zwlekaj.

Odsłuchaj!

Audycja: 18 grudnia

Tekst łaciński: O Adonai, et dux domus Israel, qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti, et ei in Sina legem dedisti : veni ad redimendum nos in brachio extento.Tekst polski: O Adonai, Wodzu Izraela, Tyś w krzaku gorejącym objawił się Mojżeszowi i na Synaju dałeś mu Prawo; przyjdź nas wyzwolić swym potężnym ramieniem.

Odsłuchaj!

Audycja: 17 grudnia

Tekst łaciński: O Sapientia, quae ex ore Altissimi prodisti, attingens a fine usque ad finem, fortiter suaviter disponensque omnia: veni ad docendum nos viam prudentiae. Tekst polski: O Mądrości, która wyszłaś z ust Najwyższego, Ty obejmujesz wszechświat od krańca do krańca, i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą; przyjdź i naucz nas dróg roztropności.

Odsłuchaj!

Znajdź na naszej stronie

✖   anuluj

Zapisz się na newsletter