Nowi odpowiedzialni w Domowym Kościele

Groziłaby nam pustynia,
gdybyśmy nie tworzyli oaz. św. Jan Paweł II

Nową parą diecezjalną Domowego Kościoła w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej zostali wybrani Iwona i Paweł Sapowiczowie, nowymi parami rejonowymi w rejonie pilskim – Katarzyna i Mirosław Walczakowie, a w rejonie słupskim – Beata i Leszek Arcimowiczowie.

Wybory pary diecezjalnej odbywają się zgodnie z punktem 33c Zasad Domowego Kościoła: "Kandydatów na parę diecezjalną zgłaszają: ustępująca para diecezjalna oraz pary rejonowe diecezji, uzasadniając ich kandydaturę. Spośród zgłoszonych kandydatur wybiera się trzy pary małżeńskie, które otrzymały największą liczbę głosów. Wybór ma miejsce na spotkaniu kręgu diecezjalnego przez pary rejonowe i ustępującą parę diecezjalną w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym przez moderatora diecezjalnego DK, w obecności moderatora diecezjalnego Ruch Światło-Życie.

Po wyborze trzech par moderator diecezjalny Ruch Światło-Życie, na wniosek moderatora DK, przedstawia biskupowi diecezjalnemu prośbę o wskazanie pary diecezjalnej spośród przedstawionych trzech kandydatur i o udzielenie jej misji do pełnienia posługi. Posługę pary diecezjalnej może pełnić małżeństwo, które przeżyło podstawową formacją DK, należy do KWC oraz na ile to możliwe, jest członkiem Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie."

Spotkanie kręgu diecezjalnego Domowego Kościoła, podczas którego dokonano wyboru kandydatów na nową parę diecezjalną, odbyło się dnia 30 maja 2017 roku w domu parafialnym parafii pw. Ducha Świętego w Szczecinku. Wybory zostały przeprowadzone przez ks. Tomasza Tomaszewskiego – moderatora diecezjalnego Domowego Kościoła, w obecności ks. Dawida Hamrola – moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie, który złożył następnie prośbę zawierającą kandydatury dwóch małżeństw na ręce biskupa diecezjalnego.

8 czerwca 2017 roku biskup koszalińsko-kołobrzeski Edward Dajczak wskazał jako nową parę diecezjalną Domowego Kościoła Iwonę i Pawła Sapowiczów. Są małżeństwem od 25 lat i mają dwoje dzieci, a w Domowym Kościele formują się od 8 lat. W roku 2012 zostali członkami w Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Pełnili posługę pary animatorskiej kręgu i pary rejonowej w rejonie słupskim Domowego Kościoła. Posługiwali jako animatorzy na rekolekcjach różnego typu, uczestniczyli w sesji o pilotowaniu kręgów i w rekolekcjach dla par rejonowych. Należą do diecezjalnej diakonii oaz rekolekcyjnych. Iwona i Paweł zastąpią Jolantę i Piotra Soroków, którzy pełnili posługę pary diecezjalnej przez ostatnie 3 lata. Posługę moderatora diecezjalnego Domowego Kościoła podejmie ks. Piotr Wieteska - ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie.

Zostały również wybrane nowe pary rejonowe w rejonach pilskim i słupskim, zgodnie z punktem 33b Zasad Domowego Kościoła: "Ustępująca para rejonowa zgłasza 2-3 umotywowane kandydatury swoich następców. Kandydatury na parę rejonową mogą również zgłaszać (z uzasadnieniem) pary animatorskie rejonu. Para rejonowa jest wybierana przez pary animatorskie i ustępującą parę rejonową spośród zgłoszonych kandydatur na spotkaniu podsumowującym roczną pracę rejonu, w głosowaniu tajnym przeprowadzonym przez księdza moderatora rejonu lub przez parę diecezjalną, albo przez księdza moderatora diecezjalnego DK. Nowa para rejonowa jest zatwierdzana przez parę diecezjalną w porozumieniu z księdzem moderatorem diecezjalnym DK. Posługę pary rejonowej może pełnić małżeństwo, które przeżyło formację podstawową DK. Oczekuje się od niego włączenia się w dzieło KWC."

10 maja 2017 roku nową parą rejonową w rejonie pilskim zostali wybrani Katarzyna i Mirosław Walczakowie, którzy są małżeństwem od 24 lat, mają troje dzieci, a od roku 2004 roku formują się w kręgu Domowego Kościoła w parafii pw. św. Antoniego w Pile. Odbyli formację podstawową i uczestniczyli w sesji o pilotowaniu kręgów. Pełnili posługę pary animatorskiej i dwukrotnie pary pilotującej nowy krąg. Katarzyna i Mirosław przejmą posługę od Agaty i Marka Pilców, którzy przez 4 lata służyli jako para rejonowa. Posługę moderatora rejonowego w rejonie pilskim będzie kontynuował ks. Ryszard Ryngwelski - proboszcz parafii pw. św. Józefa w Pile.

12 czerwca 2017 roku nową parą rejonową w rejonie słupskim zostali wybrani Beata i Leszek Arcimowiczowie, którzy od 29 lat są małżeństwem i formują się w Domowym Kościele. Mają troje dzieci i oboje są nauczycielami. Do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka należą od 18 roku życia. Wielokrotnie posługiwali na rekolekcjach jako animatorzy, a dwukrotnie jako para odpowiedzialna. Beata i Leszek przejmą posługę od Iwony i Pawła Sapowiczów, którzy przez 3 lata służyli jako para rejonowa. Posługę moderatora rejonowego w rejonie słupskim podejmie ks. Tomasz Wołoszynowski - wikariusz parafii pw. św. Józefa w Słupsku.

Nowa para diecezjalna i nowe pary rejonowe rozpoczną pełnienie swoich posług dnia 1 września 2017 roku, a zostaną do nich oficjalnie pobłogosławieni i posłani przez biskupa Edwarda Dajczaka podczas 24. Diecezjalnej Pielgrzymki Ruchu Światło-Życie, która odbędzie się w Koszalinie dnia 11 listopada br.

Może zainteresuje Cię również...

Rekolekcje Formacyjne DK

Rekolekcje jako jedno z zobowiązań, są na stałe wpisane w drogę wzrostu każdego z nas. One były u źródła i od nich „wszystko się zaczęło”. Zobacz!

Pierwsze spotkanie Kręgu Diecezjalnego DK

08 X 2023
Na Górze Chełmskiej w Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej Zobacz!

Rejonowy Dzień Wspólnoty DK Rejonu Koszalin

17 X 2023
Odkrycie Żywego Kościoła jako Wspólnoty Ludu Bożego. Zobacz!

Wspólne kolędowanie DK w Pile

14 I 2024
W niedzielę 14 stycznia 2024r. rodziny DK z parafii Wspomożenia Wiernych w Pile spotkały się na wspólnym kolędowaniu. Zobacz!

Bezalkoholowy Bal DK - Rejonu Szczecinek

17 II 2024
W sobotę 10 lutego w Szczecinku odbył się Bal bezalkoholowy zorganizowany przez DK - Rejonu Szczecinek Zobacz!

RDW Rejonu Koszalińskiego DK

01 I 2024
W Oktawie Bożego Narodzenia dnia 29 grudnia 2023 w CEF w Koszalinie odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty Rejonu Koszalińskiego Domowego Kościoła. Zobacz!

Znajdź na naszej stronie

✖   anuluj

Zapisz się na newsletter