Pierwsze Spotkanie Diakonii Oaz Rekolekcyjnych DK

Groziłaby nam pustynia,
gdybyśmy nie tworzyli oaz. św. Jan Paweł II
W dniu 3 lutego 2024 r. odbyło się pierwsze spotkanie małżonków Domowego Kościoła pod hasłem "Nasza odpowiedzialność i służba w Kościele i w Ruchu ", mające na celu zawiązanie Diakonii Oaz Rekolekcyjnych DK Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Spotkanie zostało poprowadzone przez moderatora diecezjalnego ks. prof. dr hab. Janusza Bujaka oraz parę diecezjalną Agnieszkę i Łukasza Podgórskich.

Spotkanie rozpoczęło się zawiązaniem wspólnoty przy kawie, herbacie i pysznych ciasteczkach, gdzie chwilę poświęciliśmy na wspólne rozmowy i zapoznanie się.

Następnie po modlitwie do Ducha Świętego konferencję wygłosił ks. Janusz Bujak.
Ks. Janusz wprowadził nas w głębokość modlitwy, którą odmawiamy za wstawiennictwem sługi bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Wiara konsekwentna - słowa i czyny, oblubieńcze oddanie „Siebie” w miłości Jezusowi na wzór Niepokalanej Matki Kościoła, „posiadanie siebie w dawaniu siebie” na wzór Chrystusa. To wszystko ma sprawić, abyśmy umieli odkryć nasze powołanie i wejść w głąb relacji z Bogiem oraz oddać i zawierzyć nasze życie Jezusowi.
Na konferencji usłyszeliśmy również o zadaniach, jakie stawia się Diakonii, a więc doprowadzenia do głębszej wiary przez nawrócenie, gdzie centrum i bijącym sercem jest Eucharystia. Eucharystia jako Ofiara i Uczta.
Po konferencji w małych grupach kontynuowaliśmy podjęty temat i rozmowy na temat naszej gotowości do posługi i pracy w Diakonii Rekolekcyjnej DK w naszej Diecezji, by następnie wspólnie sformułować wypracowane wcześniej wnioski.

Po dyskusji głos zabrała para filialna DK - Jolanta i Piotr Soroka, którzy przybliżyli wszystkim, jak powinna wyglądać formacja Diakonii Rekolekcyjnej i jakie przed nią stoją zadania.
Następnie udaliśmy się na Namiot Spotkania i Eucharystię sprawowaną m.in. w intencji rodzin przybyłych w tym dniu na spotkanie.

Rezultatem i owocem naszej całodziennej pracy była deklaracja uczestników, aby włączyć się w pracę DORu, w liczbie 26 osób. 

  „Skoro tu jesteśmy, to znaczy że tak!” – tak brzmiała nasza zgodna odpowiedź na jedno z pytań do refleksji na spotkaniu w gronie uczestników Pierwszego Spotkania DOR naszej diecezji. A pytanie dotyczyło naszego pragnienia podejmowania służby na rzecz wspólnoty podczas rekolekcji Domowego Kościoła. Ucieszyła nas obecność na spotkaniu wielu osób z różnych rejonów naszej diecezji, które w poczuciu odpowiedzialności za formację w Domowym Kościele chcą służyć podczas rekolekcji. My sami wielokrotnie doświadczyliśmy tego, że pogłębianie naszej relacji z Bogiem w naturalny sposób prowadzi do pragnienia dzielenia się otrzymanym dobrem. Wzbudza też chęć służenia innym na drodze odkrywania przez nich wartości pogłębiania ich relacji osobistej z Bogiem i relacji małżeńskiej – a szczególną sposobność ku temu daje właśnie czas rekolekcji. Wiedząc, że rekolekcje są tak ważnym zobowiązaniem – darem dla naszego Ruchu, chcemy pomagać innym w przeżywaniu ich bliskości z Bogiem i współmałżonkiem podczas rekolekcji. Wszystkie elementy naszego spotkania utwierdziły nas w przeświadczeniu, że służba w Diakonii Oaz Rekolekcyjnych jest tym, co chcemy robić dla Domowego Kościoła. Chwała Panu ! 
Justyna i Leszek Arsoba
Jesteśmy Panu Bogu wdzięczni za otwartość i gotowość do służby. Pełni radości, ufności i chęci do pełnienia posługi udaliśmy się do domów.

Tekst: Agnieszka i Łukasz Podgórscy
Foto: Łukasz Podgórscy

Co o tym myślisz?

Może zainteresuje Cię również...

Świąteczne Kolędowanie Rejonu Szczecineckiego DK

18 I 2024
Tradycją DK z rejonu szczecineckiego jest świąteczne kolędowanie. Zobacz!

Wspólne kolędowanie DK w Pile

14 I 2024
W niedzielę 14 stycznia 2024r. rodziny DK z parafii Wspomożenia Wiernych w Pile spotkały się na wspólnym kolędowaniu. Zobacz!

Kochane Siostry i Bracia!

29 XI 2023
Bardzo wszystkim dziękuję za Waszą modlitwę w mojej intencji Zobacz!

Rejonowy Dzień Wspólnoty DK Rejonu Koszalin

17 X 2023
Odkrycie Żywego Kościoła jako Wspólnoty Ludu Bożego. Zobacz!

Pielgrzymka Żywego Kościoła

11 XI 2023
11 listopada 2023 r. XXX Pielgrzymką Ruchu Światło-Życie Zobacz!

Znajdź na naszej stronie

✖   anuluj

Zapisz się na newsletter