Rok 2006 u diakonii muzycznej

Groziłaby nam pustynia,
gdybyśmy nie tworzyli oaz. św. Jan Paweł II

4 lutego - w tym dniu cała diakonia muzyczna naszej diecezji (i po części jakby diecezji bydgoskiej - Mateusz Kijowski, Agata Michalska, Paulina Wróbel) spotkały się w Koszalinie. Pod swój dach przyjął nas klub osiedlowy Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie", gdzie pracuje Grzegorz Wypych. Naszych muzyków i chórzystów wspierali swoimi głosami klerycy z naszego seminarium, którzy gorliwie pracowali razem z diakonią nad przygotowaniem pieśni na Kongregację. Pozostało do niej jeszcze tylko 20 dni, a pracy jest ogrom. Na trzy intensywne dni Kongregacji wszyscy muszą nauczyć się wielu nowych, często wielogłosowych utworów nieznanych naszej diakonii. Będą one śpiewane podczas Eucharystii, Liturgii godzin, przerw i spotkań na Kongregacji. Pośród nich jest także piosenka roku - dla odmiany znana teraz tylko autorom i naszej diakonii. Grzesiu przeszedł samego siebie, by coś z nią "zrobić", bo na początku nawet on prawie nie wierzył, że się to da zaśpiewać, ale... :) wyszło coś, co zaskoczyło całą Kongregację!

W dniach 24-26 lutego diakonia z woli Bożej posługuje na Kongregacji Odpowiedzialnych. Obecność naszej diecezji nakongregacji była chyba najliczniejszą od 30 lat. Było nas prawie 50 osób - co uplasowało nas na II miejscu - ta statystyka była oczywiście zasługą diakonii muzycznej i naszych kleryków. Moderator Generalny sam wyraził uznanie naszej diakonii, mówiąc: "to wasz debiut na Kongregacji, udany i mam nadzieję nie ostatni". To, co wszystkim się podobało w posłudze diakonii, to nie tylko profesjonalna gra naszych muzyków, aranżacje Grzesia, czy śpiew, ale to, że diakonia sama modliła się śpiewem i właśnie przez to pomagała w tym innym. Za tym wszystkim kryje się naprawdę wiele pracy. Diakonia chyba nigdy dotąd nie nauczyła się tak wielu nowych śpiewów i melodii jednocześnie. Podziękowania należą się też naszym pięciu klerykom: Sebastianowi Szewczukowi, Pawłowi Kowalskiemu, Bartkowi Czaja, naszemu Tomkowi Skowronowi, a zwłaszcza Marcinowi Wiśniowskiemu grającemu na klawiszach, bez których byłoby krucho. Pani Gizela Skop odpowiedzialna za śpiew w Ruchu doceniła też wysiłek diakonii. Wymieniła również z siostrą Moniką uwagi, które pomogą jeszcze lepiej służyć podczas liturgii.

Diakonia w dniach 17-19 marca przeżywa warsztaty wielkopostne, w Słupsku w parafii pw. św. Maksymiliana M. Kolbego. Podczas nich pożegnał się z jej członkami ksiądz moderator Andrzej Jarzyna, który podjął się tej posługi zaledwie półtora roku temu. Obowiązki wikariusza w parafii katedralnej i studium organistowskie, za które odpowiada, nie pozwoliły mu na dalsze czuwanie nad diakonią. Ksiądz Andrzej był pierwszym kapłanem, który został poproszony przez moderatora diecezjalnego o pasterzowanie w diakonii muzycznej. Za jego pracę w imieniu diakonii i całego Ruchu składamy mu gorące podziękowanie. Ksiądz Andrzej, choć nie mógł w pełni się zaangażować, nie "zrywa" (jak sam mówi) z diakonią i w miarę możliwości będzie miał z nią kontakt, teraz jednak już nie jako jej moderator. Jednocześnie 19 marca został ogłoszony nowy moderator diakonii - ks. Dawid Hamrol. Jest on neoprezbiterem, wikariuszem w parafii pw. Narodzenia NMP w Szczecinku. Pochodzi z Koszalina. Jest moderatorem rejonu szczecineckiego oazy i moderatorem wspólnoty tej parafii. Moderator diecezjalny postanowił też że warsztaty październikowe i wielkopostne będą od tego więc roku odbywały się w Szczecinku. To znów dziwne zrządzenie Opatrzności, bo coś ważnego dla diakonii dzieje się w związku z parafią Narodzenia NMP w Szczecinku. Uśmiechamy się do tych "znaków życzliwości" Pana Boga. Cała ta oaza modlitwy upłynęła nam w dużej części na podsumowaniu kongregacji i wyciągnięciu wielu wniosków na przyszłość. Grzesiek Wypych rozpoczął cykl wykładów z podstawowych wiadomości o muzyce.

Po raz drugi w długim weekendzie majowym (28.04-02.05) podejmujemy się prowadzenia warsztatów muzyczno-liturgicznych dla scholi parafialnych. Na Rolę przyjechało 31 osób. Pogoda nie była zbyt atrakcyjna, ale nie miało to aż tak wielkiego wpływu na humory uczestników. Na KAMUZO przyjechały osoby ze Szczecinka, Sławna, Kołobrzegu, Gwdy Wielkiej, Piły, Starego Drawska, Białogardu, Parsęcka i Nowej Szwecji. Po podsumowaniu doświadczeń diakonii z tych warsztatów postanowiono, że od tego roku pojawi się "druga część" KAMUZO i będzie związana z 11. listopada. Uczestnicy KAMUZO będą mogli wtedy przyjrzeć się pracy diecezjalnej diakonii muzycznej i uczestniczyć w Diecezjalnej Pielgrzymce Ruchu. Duchowo i sakramentalnie towarzyszył i służył w tym czasie razem z diakonią ks. proboszcz z Lipia Mariusz Bąk. Wyższe Seminarium Duchowne "wypożyczyło" na ten czas naszego oazowego kleryka Adama Falewicza. Prowadził on szkołę liturgiczną. Inne punkty dnia prowadziły te same osoby, co w ubiegłym roku. Coraz lepiej im to szło, wszak to już studenci wyższych uczelni muzycznych w Polsce :)

17 czerwca w Centrum Ruchu w Koszalinie odbyło się spotkanie animatorów muzycznych, którzy będą posługiwali podczas tegorocznej oazy letniej. Spotkanie prowadziła s. Monika Grabek, która przypomniała zasady doboru śpiewów na liturgię, spotkania modlitewne i pogodne wieczory. Podała też praktyczne wskazówki do pracy animatorskiej w czasie rekolekcji. Ks. Zbigniew Woźniak celebrował dla animatorów Eucharystię w intencji posługujących diakonii oraz o błogosławieństwo dla wszystkich uczestników. Doświadczenie tego spotkania pokazało konieczność przygotowania animatorów muzycznych do służby w wakacje. Odpowiedzialni diakonii decydują się od przyszłego roku prowadzić porządne, kilkudniowe warsztaty, dla tych, którzy chcą być "muzycznymi" na rekolekcjach, ale też w swoich wspólnotach oazowych. Zostały ustalone pieśni na dzień wspólnoty. Wśród nich pojawi się oczywiście piosenka roku "Uczył nas", ale i hymn z błoni krakowskich "Nie lękajcie się". W drukarni jest już nowe wydanie naszego śpiewnika "Siloe". Niestety nie udało się umieścić w nim chwytów gitarowych. Został on jednak poszerzony o nowe pieśni i ma już 130 stron objętości! Mamy nadzieję, że to już ostatnia "studyjna" wersja tego śpiewnika. Na przyszły rok planowana jest nowa szata graficzna, chwyty przy tekście i twarda okładka. Ks. Dawid Hamrol i s. Monika zabierają się do tego zaraz po wakacjach. Za dotychczasową żmudną pracę przy śpiewniku w wersji drukowanej i internetowej, dziękujemy przy okazji Michałowi Bobrowskiemu, z naszej diakonii. Dzięki niemu nie musimy martwić się podczas rekolekcji i naszych spotkań o teksty pieśni.

Odpowiedzialni diakonii spotkali się 25 sierpnia w Centrum Ruchu w Koszalinie, by przygotować powakacyjny Dzień Wspólnoty w Skrzatuszu. Na spotkaniu był już obecny nowy moderator diakonii – ks. Dawid Hamrol, s. Monika Grabek i pięcioro członków diakonii: Natalia Korczyc, Łukasz Czartowski, Michał Bobrowski, Żaneta Wielocha i Paulina Wróbel. Tematem spotkania były również zmiany w statucie diakonii i plany na przyszłość. Zostały też przydzielone konkretne funkcje, odpowiedzialności poszczególnym osobom z grona odpowiedzialnych świeckich. I tak: za sekcję instrumentalną jest nadal odpowiedzialny Grzesiek Wypych; za poszczególne głosy: - soprany: Paulina Antosiewicz i Żaneta Wielocha, - alty: Iza Szyfer i Paulina Wróbel, - tenory: Mateusz Zarzycki, - basy: Natalia Korczyc. Funkcję dyrygenta przejął Łukasz Czartowski. Michał Bobrowski pozostaje nadal odpowiedzialny za stronę internetową diakonii, a siostra Monika za animację śpiewu podczas posługiwania diakonii (do momentu, aż nie ujawni się osoba, która przejmie tę funkcję). Cała diakonia spotka się jutro na próbie przed wrześniową posługą. Nastąpi też przesłuchanie i przyjęcie nowych kandydatów do diakonii, których jest prawie 30.

16-17 września to dni, w których odbywa się Dzień Wspólnoty razem z czuwaniem młodzieżowym. Diakonia gromadzi się w Skrzatuszu, kilka godzin wcześniej na ostatnich próbach przed służbą, a także na modlitwie przed Matką Bożą Skrzatuską, podczas której przesłuchani w sierpniu kandydaci oddali swoją roczną kandydaturę Jej Synowi, by był On najlepszym dla nich wzorem i nauczycielem służenia. Został ułożony tekst ich przyrzeczenia. Natomiast podczas specjalnej celebracji zostali też uroczyście wprowadzeni do diakonii nowi pełnoprawni członkowie, którzy pomyślnie ukończyli okres rocznej kandydatury. Są to: Zuzia Osmólska, Ola Grabek,Ania Grudka, Ewa Uniejewska, Marlena Łajdych i Asia Trybulska. Został im wręczony śpiewnik "Exsultate Deo", który jest podstawowym śpiewnikiem diakonii. Odnośnie czuwania należy wspomnieć, że diakonia w swoim repertuarze wykorzystała wiele śpiewów z czuwania młodzieży na Błoniach Krakowskich podczas wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI w czerwcu bieżącego roku. Twórcą tych śpiewów jest znany muzyk i kompozytor Piotr Pałka. Odpowiedzialni diakonii znowu wykorzystują dobrą okazję na nawiązanie kontaktu z panem Piotrem, który przesyła nam wiele swoich utworów w harmonii czterogłosowej. Napisał do odpowiedzialnych, że bardzo cieszy go to, że chcemy tymi jego śpiewami oddawać chwałę Bogu.

W dniach 13-15 października spotkaliśmy się, jak co roku o tej porze, w Szczecinku na swojej oazie modlitwy, połączonej z warsztatami. Przygotowały nas one do naszej służby na diecezjalnej pielgrzymce Ruchu 11 listopada. Było to wyjątkowe spotkanie, gdyż po raz pierwszy udało się zjechać na to spotkanie prawie wszystkim członkom i kandydatom diakonii. Mieliśmy bardzo dużo pracy, ale mimo zmęczenia nie brakowało nam radości, szczególnie z bycia razem. Przyjęliśmy jeszcze jedną kandydatkę, na członka diakonii - Magdę Kołacką, która pomyślnie przeszła rok swojej kandydatury. Podczas tej oazy staraliśmy się zbliżyć jeszcze bardziej do Matki Bożej. Jej powierzyliśmy naszą służbę w diakonii, prosząc by ciągle uczyła nas jak prawdziwie służyć. Cieszy nas to, że coraz bardziej zaczyna się krystalizować sekcja instrumentalna diakonii. Można by powiedzieć, że z "samego nieba" spadło nam dwóch grających na gitarach: Piotr Romysz i Wojtek Orłowski. Łukasz Czartowski z Grzesiem Wypychem podejmuje konkretną pracę z diakonią w kwestii emisji głosu. Cóż szkolić się wciąż trzeba... Jesteśmy wdzięczni tym wszystkim, dzięki którym mogliśmy być w Szczecinku, a więc: proboszczowi parafii mariackiej - ks. Piotrowi Jesionowskiemu, ks. Dawidowi, kochanym paniom z Apostolatu Maryjnego Cudownego Medalika, które nas bardzo obficie nakarmiły, a najbardziej rodzinom, które przyjęły nas na nocleg i dały wielkie świadectwo wiary i miłości. Wszystkim mówimy: "do zobaczenia już wkrótce", bo w marcu przyszłego roku.

10 - 11 listopad - gromadzi nas w Koszalinie. Zjeżdżamy się na coroczną Diecezjalną Pielgrzymkę Ruchu Światło - Życie. Szlifujemy, to co trzeba na ostatniej próbie przed jutrzejszym dniem. Gości nas Grzesiek Wypych w klubie "Na Skarpie", gdzie pracuje. Na próbę zawitał do nas moderator diecezjalny ks. Zbyszek Woźniak. W przerwie miał swoje słowo do diakonii. Wspomniał w nim o 5 - leciu Diecezjalnej Diakonii Muzycznej, które będzie miało w przyszłym roku. Z tej też okazji ks. Zbyszek chciałby, aby diakonia w sposób szczególny podziękowała za swój mały jubileusz, dlatego zaproponował diakonii i poprosił oficjalnie, aby diakonia w przyszłym roku na Diecezjalnej Pielgrzymce Ruchu dała swój koncert. Diakonia przyjęła zaproszenie z radością, ale też z wielką świadomością trudu i pracy jaka ją czeka. 11 listopada służymy z coraz większym doświadczeniem i co za tym idzie "pokojem serca". :) Cóż, czas uczy.

27 grudnia w Centrum Edukacyjno - Formacyjnym w Koszalinie odbyło się spotkanie odpowiedzialnych diakonii muzycznej. Z łaski Bożej udało się wszystkim dojechać. Odpowiedzialni podjęli następujące tematy: 1. Podsumowanie Diecezjalnej Pielgrzymki Ruchu, 11 listopada. 2. Próba nagrania płyty. 3. Zmiany w statucie. 4. Koncert diakonii w przyszłym roku na Diecezjalnej Pielgrzymce Ruchu. 5. Wspólny wyjazd diakonii. Kilkugodzinna "burza mózgów" doprowadziła do konkretnych ustaleń, które będą powoli podejmowane i realizowane przez diakonię. Na ten moment są obwarowane "ciszą". W swoim czasie diakonia je odkryje.

Może zainteresuje Cię również...

Triduum Paschalne w Skrzatuszu

09 IV 2023
Triduum Paschalne w formie rekolekcji oazowych w Skrzatuszu (2023) Zobacz!

Zapisy na rekolekcje wakacyjne

25 III 2023
Terminy i lokalizacje oazowych rekolekcji wakacyjnych (2023) Zobacz!

Zimowe spotkanie

15 II 2023
Choć zima była tylko w nazwie, za nami już oazy zimowe. Wrażeń i dobrze spędzonego czasu nie było końca, a przecież to dopiero przedsmak tego, co w wakacje! Zobacz!

Rejonowy Dzień Wspólnoty DK Rejonu Piła-Trzcianka

29 V 2023
Jakiś prosty, krótki opis... Zobacz!

Wiosenne DWDD w Poznaniu

26 III 2023
W ostatni weekend marca członkowie diakonii diecezjalnych spotkali się na Dniu Wspólnoty w Poznaniu Zobacz!

Wielkopostny RDW rejonu Wałcz - Jastrowie

18 III 2023
U źródła światła i życia Zobacz!

Znajdź na naszej stronie

✖   anuluj

Zapisz się na newsletter