Nowa para krajowa Domowego Kościoła...

Groziłaby nam pustynia,
gdybyśmy nie tworzyli oaz. św. Jan Paweł II

Podczas ogólnopolskiego spotkania opłatkowego w Zduńskiej Woli została wybrana nowa para krajowa Domowego Kościoła – Katarzyna i Paweł Maciejewscy z archidiecezji poznańskiej, którzy dotychczas pełnili posługę pary filialnej poznańskiej.

Zgodnie z Zasadami Domowego Kościoła, podczas zgromadzenia kręgu centralnego i par diecezjalnych, które odbyło się 10 stycznia 2015 roku, spośród zgłoszonych kandydatur wybrano trzy małżeństwa: Halinę i Michała Knottów z diecezji rzeszowskiej, Katarzynę i Pawła Maciejewskich z archidiecezji poznańskiej oraz Danutę i Dariusza Stępniów z archidiecezji wrocławskiej. Moderator generalny Ruchu Światło-Życie – biskup Adam Wodarczyk przedstawił te kandydatury delegatowi Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie – biskupowi Adamowi Szalowi, który 11 stycznia, w Niedzielę Chrztu Pańskiego, wskazał Katarzynę i Pawła Maciejewskich jako nową parę krajową Domowego Kościoła.

Katarzyna i Paweł Maciejewscy:

Nowa para krajowa Domowego Kościoła otrzymała rekomendację kręgu centralnego. W uzasadnieniu ich kandydatury czytamy: "Jako punkt odniesienia przyjmujemy warunki zawarte w Zasadach DK, punkt 32, gdzie określa się, jakie warunki powinno spełniać małżeństwo pełniące posługę pary odpowiedzialnej. Stwierdzamy, iż Kasia i Paweł spełniają je w bardzo wysokim stopniu; są ludźmi głębokiej wiary, rozmodlonymi, posiadającymi szeroką wiedzę teologiczną, zwłaszcza dotyczącą małżeństwa i rodziny. Bardzo dobrze znają charyzmat Światło-Życie i są mu wierni. Świetnie rozumieją, na czym polega w Domowym Kościele połączenie dwóch charyzmatów: Światło-Życie i END. Są wierni wizji, którą miał względem Domowego Kościoła Sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki. Cechuje ich postawa służby i miłości wobec Kościoła oraz posłuszeństwa wobec jego Pasterzy. Niemal 5-letnia, twórcza posługa w kręgu centralnym pozwoliła im dobrze poznać wymagania stojące przed parą krajową. W ramach tej posługi brali między innymi czynny udział w redakcji wielu materiałów formacyjnych DK; są też autorami konspektów miesięcznych spotkań kręgów. Cechuje ich doskonała formacja ludzka, wysoki poziom kultury osobistej, umiejętność kontaktowania się i kształtowania dobrych relacji z innymi ludźmi, gotowość do dialogu, a jeśli to konieczne – do obrony prawdy."

Para krajowa Domowego Kościoła, której kadencja trwa cztery lata:

Może zainteresuje Cię również...

Nowa para diecezjalna Domowego Kościoła

08 VI 2014
Nową parą diecezjalną Domowego Kościoła w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej zostali wybrani Jolanta i Piotr Sorokowie. Od 1 września 2014 roku zastąpią oni Ewę i Zbigniewa Langów, którzy pełnili tę posługę przez ostatnie trzy lata. Zobacz!

Muzyka, która intryguje

11 VIII 2022
Diecezjalna diakonia muzyczna zaprasza na spotkanie w nowym roku formacyjnym. Zobacz!

Internetowy Żywy Różaniec

01 X 2010
Diecezjalna Diakonia Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji wychodzi z inicjatywą organizowania Żywego Różańca - przez Internet! Zobacz!

Oaza Dorosłych w Koszalinie zaprasza!

28 VIII 2020
Ruch Światło-Życie proponuje formację dzieciom, młodzieży, rodzinom i dorosłym. Wspólnota oazy dorosłych w Koszalinie zaprasza na pierwsze spotkanie w nowym roku formacyjnym! Zobacz!

Rekolekcje Domowego Kościoła 2012

29 XI 2011
W Kalendarium znajdują się już niektóre terminy rekolekcji na rok 2012. Powoli kształtują się diakonie rekolekcyjne. Zachęcamy do posługi oraz do udziału. Informacje sukcesywnie będą uzupełniane. Dynamika kręgów zależy w bardzo dużym stop Zobacz!

Znaki Domowego Kościoła

Jakie są znaki Domowego Kościoła? Zobacz!

Znajdź na naszej stronie

✖   anuluj

Zapisz się na newsletter