Prorok żywego Kościoła

Groziłaby nam pustynia,
gdybyśmy nie tworzyli oaz. św. Jan Paweł II

Chociaż założyciel Ruchu Światło-Życie ksiądz Franciszek Blachnicki zmarł już ponad 25 lat temu, to jednak, w kontekście tak bardzo aktualnego dziś tematu nowej ewangelizacji, warto przywołać jego słowa, wypowiedziane w Rzymie 25 września 1981 roku:

„Proces budowania Kościoła wspólnoty musi się rozpocząć od położenia fundamentu, którym jest spotkanie osobowe z Chrystusem i zjednoczenie z Nim przez wiarę, a więc to, co stanowi istotę communio w wymiarze wertykalnym, inaczej mówiąc - od ewangelizacji. Ewangelizacja - w ścisłym znaczeniu tego słowa - oznacza pierwsze głoszenie Chrystusa w celu doprowadzenia do osobowego przyjęcia Go przez wiarę jako swojego Zbawiciela i Pana. Bez położenia tego fundamentu, bez tego co stanowi wspólnotę podstawową, wszelkie próby budowania wspólnoty eklezjalnej byłyby budowaniem na piasku. Dlatego trzeba ciągle wracać do ewangelizacji nawet chrześcijan, a więc ludzi już ochrzczonych i w pewien sposób praktykujących, jeżeli ich wiara nie ma jeszcze charakteru communio, czyli osobowego spotkania i zjednoczenia z Chrystusem, Zbawicielem i Panem."

Na podstawie powyższych słów można śmiało powiedzieć, że ks. Blachnicki jawi się rzeczywiście jako prorok żywego Kościoła, który już ponad 30 lat temu dostrzegał ogromną potrzebę tego, co nazywamy dzisiaj nową ewangelizacją, a jednocześnie wskazywał na cel, do którego ma ona prowadzić. Skoro Jan Paweł II określił ks. Blachnickiego niezwykłym świadkiem wiary, to nie może dziwić fakt, że od kilkunastu lat trwa proces beatyfikacyjny tego wielkiego człowieka i kapłana.

W związku z tym bardzo gorąco zachęcam, aby szczególnie ci, którzy tworzą Ruch Światło-Życie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, modlili się intensywnie o beatyfikację sługi Bożego ks. Franciszka. Niech szczególnym czasem tej modlitwy będzie 27. dzień każdego miesiąca, podobnie jak dzieje się to w Krościenku nad Dunajcem, gdzie w kościele parafialnym złożone są doczesne szczątki ks. Blachnickiego, a nieopodal niego znajduje się Centrum Ruchu Światło-Życie.

Proszę, abyśmy za wstawiennictwem naszego Założyciela modlili się zwłaszcza za Ruch Światło-Życie w naszej diecezji, a więc za wszystkich, którzy go tworzą, czyli za kapłanów, osoby konsekrowane i świeckie, oraz w intencji wszystkich dzieł podejmowanych przez Oazę w naszym Kościele lokalnym. Niech tej modlitwy nie zabraknie zarówno w wymiarze wspólnotowym, jak i osobistym. Warto, abyśmy również poznawali życie ks. Blachnickiego, z którego, jak wielkie drzewo, wyrasta Ruch Światło-Życie.

Łącząc się duchowo ze wszystkimi oazowiczami w naszej diecezji, każdego 27. dnia miesiąca będę odprawiał Eucharystię, modląc się podczas niej przez wstawiennictwo ks. Franciszka Blachnickiego za Ruch Światło-Życie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz o rychłą beatyfikację tego Proroka żywego Kościoła.

 

ks. Tomasz Tomaszewski
moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie

 

Posłuchaj rozmowy z ks. Adamem Wodarczykiem, postulatorem procesu beatyfikacyjnego ks. Blachnickiego.

 

Modlitwa o beatyfikację
czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Ty w pełni czasów posłałeś do nas Swojego Syna, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno i mocą Ducha Świętego pozwalasz nam uczestniczyć w Twoim życiu. Ty w każdym czasie wzywasz ludy i narody, aby oczyszczone we Krwi Baranka przeszły z wielkiego ucisku do Twojej chwały. Wielbimy Cię w Twoim Kościele, który jest „światłem” narodów. Dziękujemy Ci za ludzi Kościoła, których współcześnie postawiłeś na naszej drodze życia. Przez wstawiennictwo Niepokalanej, Matki Kościoła prosimy o dar coraz większej miłości, z której zrodził się Kościół i dla której został powołany.

Dziękujemy Ci za liczne charyzmaty Kościoła i za dary otrzymane na drodze Oazy Żywego Kościoła i Ruchu Światło-Życie, których założycielem jest Twój kapłan Franciszek Blachnicki, „gorliwy apostoł nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka” (Jan Paweł II). Jesteśmy przekonani, że kapłan ten uczestniczy już w Twojej chwale niebieskiej. Jeżeli jednak Ty, Ojcze, wybrałeś go, by teraz w szczególny sposób kapłan ten stał się dla nas wzorem i przykładem, i by nadal przyczyniał się do wzrostu Twego Królestwa na ziemi, to naszym zadaniem będzie przyczyniać się do tego, by ta wola stała się powszechną nie tylko w niebie, ale i na ziemi. Prosimy Cię o to z całą pokorą, a czynimy to przez naszego Pana za wstawiennictwem Niepokalanej, Matki Kościoła. Amen.

 

Modlitwa przez wstawiennictwo
czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony Boże w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski …………. , o którą najpokorniej proszę. Amen.

Może zainteresuje Cię również...

Kapłańskie zatrzymanie

24 XI 2022
W dniach 21-24.11 Unia Kapłanów Chrystusa Sługi zaprosiła kapłanów na doroczne rekolekcje. Zobacz!

Diakonia Formacji Diakonii

Posługa Diakonii Formacji Diakonii nakierowana jest na dwa główne cele: właściwe przygotowanie kandydatów na animatorów oraz na pomoc w formacji osobistej animatorów już pobłogosławionych. Zobacz!

Kalendarz adwentowy 2022

25 XI 2022
Kalendarz adwentowy na rok 2022. Zapraszamy do codziennego trudu walki o piękne przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia. Zobacz!

Bal Andrzejkowy DK Rejonu Piła-Trzcianka

28 XI 2022
W dniu 19 listopada 2022 w Zajeździe Korona w Wałczu odbył się Bal Andrzejkowy Rejonu Piła-Trzcianka. Zobacz!

Dać Bogu być Bogiem

07 XII 2022
5 grudnia, jak co miesiąc spotkała się na swojej formacji Diecezjalna Diakonia Ewagnelizacji. Zobacz!

Znajdź na naszej stronie

✖   anuluj

Zapisz się na newsletter