Aktualności - rok 2014

Groziłaby nam pustynia,
gdybyśmy nie tworzyli oaz. św. Jan Paweł II

Aktualności

Oaza Rekolekcyjna Diakonii

31 XII 2014
W dniach od 27 do 31 grudnia 2014 roku w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie odbyła się Oaza Rekolekcyjna Diakonii Ruchu Światło-Życie (ORD). Zobacz!

Narodzenie Pańskie A.D. 2014

24 XII 2014
Każda chrześcijańska rodzina może przede wszystkim - tak jak Maryja i Józef - przyjąć Jezusa, słuchać Go, rozmawiać z Nim, strzec Go, chronić Go, wzrastać wraz z Nim i w ten sposób udoskonalać świat. Zobacz!

Rodzina z Nazaretu a misja rodziny

17 XII 2014
Bliskość Bożego Narodzenia rzuca światło na tę wielką tajemnicę. Wcielenie Syna Bożego otwiera nowy początek w powszechnej historii mężczyzny i kobiety. A ten nowy początek ma miejsce w łonie rodziny, w Nazarecie. Jezus narodził się w łonie rodziny. Zobacz!

W rodzinnym kręgu

16 XII 2014
W sobotę, 13 grudnia 2014 roku w Polanowie odbył się krąg diecezjalny Domowego Kościoła w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, który tworzą para diecezjalna, pary rejonowe i moderator diecezjalny. Zobacz!

Biskup z Oazy

13 XII 2014
13 grudnia 2014 roku Ojciec Święty Franciszek mianował biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej ks. Adama Wodarczyka - moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie, przydzielając mu stolicę tytularną Pomezanię. Zobacz!

W kontekście nowej ewangelizacji

10 XII 2014
Papież Franciszek: Obecnie rozpoczynamy nowy cykl dotyczący tematu rodziny, wpisujący się w ten okres pomiędzy dwoma Zgromadzeniami Synodu poświęconymi tej ważnej rzeczywistości. Zobacz!

Na rok, ale całkowicie

09 XII 2014
W święto patronalne Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej, którego obchody odbyły się 8 grudnia 2014 roku w Czarnem, siostra Malwina Iwanicka złożyła po raz kolejny czasowe śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Zobacz!

Dwóch w jednym

04 XII 2014
Z dniem 1 grudnia 2014 roku biskup koszalińsko-kołobrzeski Edward Dajczak mianował ks. Tomasza Tomaszewskiego moderatorem diecezjalnym Domowego Kościoła. Będzie on łączył tę posługę z posługą moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie. Zobacz!

Sztuka (w) ewangelizacji

02 XII 2014
W dniach od 21 do 23 listopada 2014 roku w Lipiu odbyła się połączona z warsztatami oaza modlitwy Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie. Zobacz!

Kościół początkiem królestwa niebieskiego

26 XI 2014
Sobór Watykański II, przedstawiając Kościół ludziom naszych czasów, dobrze pamiętał o prawdzie fundamentalnej, o której nigdy nie wolno zapominać: Kościół nie jest rzeczywistością statyczną. Zobacz!

Rok Życia Konsekrowanego

24 XI 2014
Z woli papieża Franciszka, od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 2 lutego 2016 roku w całym Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on przeżywany pod hasłem: Ewangelia, proroctwo, nadzieja - życie konsekrowane w Kościele. Zobacz!

Oaza Rekolekcyjna Diakonii

20 XI 2014
W dniach od 27 do 31 grudnia 2014 roku w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie odbędzie się Oaza Rekolekcyjna Diakonii Ruchu Światło-Życie (ORD). Zobacz!

Kościół wspólnotą osób

19 XI 2014
Drogi do świętości nie przemierza się samotnie, każdy na własną rękę, ale idzie się nią razem, w tym jednym ciele, którym jest Kościół, miłowany i uświęcany przez Pana Jezusa Chrystusa. Mężnie podążajmy tą drogą świętości. Zobacz!

Jak dobrze prowadzić rekolekcje?

13 XI 2014
W dniach od 6 do 11 listopada 2014 roku w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie odbyła się Oaza Rekolekcyjna Diakonii Rekolekcji II stopnia dla członków Domowego Kościoła, którzy przeżyli już formację podstawową i pragną posługiwać. Zobacz!

Adwentowe czuwania młodych

12 XI 2014
Tegoroczne adwentowe czuwania młodych będą się odbywały pod hasłem DAJĘ SŁOWO. Ich program przygotował biskup Edward Dajczak wraz z zespołem duszpasterskim. Zobacz!

Pasterze znakiem obecności Boga

12 XI 2014
Papież Franciszek: W poprzedniej katechezie wykazaliśmy, że Pan nadal pasie swoją owczarnię poprzez posługę biskupów, wspomaganych przez prezbiterów i diakonów. (...) Dzisiaj chcemy zapytać: co jest wymagane od tych sług Kościoła. Zobacz!

XXI Diecezjalna Pielgrzymka Ruchu

11 XI 2014
Zdjęcia z XXI Diecezjalnej Pielgrzymki Ruchu Światło-Życie do Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, która odbyła się 11 listopada 2014 roku. Wzięło w niej udział około 600 osób. Autorem zdjęć jest kleryk Jacek Herman. Zobacz!

W drodze do ŚDM 2016

06 XI 2014
31. Światowe Dni Młodzieży odbędą się w dniach od 26 do 31 lipca 2016 roku w Krakowie pod hasłem Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7). Zobacz!

Biskupi znakiem jedności Kościoła

05 XI 2014
Papież Franciszek: W mocy i łasce swego Ducha Chrystus stale pobudza posługi, aby budować wspólnoty chrześcijańskie jako swoje Ciało. Wyróżnia się wśród nich posługa biskupia. Zobacz!

Widzialna i duchowa rzeczywistość Kościoła

29 X 2014
Papież Franciszek: W poprzedniej katechezie mieliśmy okazję wskazać, że Kościół ma naturę duchową. (...) Jednakże kiedy odwołujemy się do Kościoła, to natychmiast nasza myśl biegnie ku naszym wspólnotom, parafiom, diecezjom. Zobacz!

OE, turnus 1, Podczele

26 X 2014
Oaza Ewangelizacyjna stopnia I odbyła się w dniach 10-12 października 2014 roku w Podczelu. Poprowadzili ją: ks. Sebastian Przybyła oraz animatorzy: Kinga Dubrawska, Adrianna Janusz, Kinga Suchanowska, Artur Maj i Katarzyna Biernat. Zobacz!

OE, turnus 2, Ostrowiec

26 X 2014
Oaza Ewangelizacyjna stopnia I odbyła się w dniach 17-19 października 2014 roku w Ostrowcu. Poprowadzili ją: ks. Dawid Hamrol, ks. Dawid Andryszczak i s. Grażyna Łazor WDŁB oraz animatorzy. Zobacz!

Doświadczenie Bożej miłości

24 X 2014
Niech będzie Bóg uwielbiony w rekolekcjach ewangelizacyjnych dla rodzin, które odbyły się w dniach od 17 do 19 października 2014 roku w Centrum Charytatywno-Społecznym Caritas Ordynariatu Polowego w Lędowie koło Ustki. Zobacz!

Kościół - Ciało Chrystusa

22 X 2014
Papież Franciszek: Kiedy chcemy ukazać, jak elementy tworzące jakąś rzeczywistość są jeden z drugim ściśle połączone i razem tworzą jedno, to często posługujemy się obrazem ciała. Zobacz!

XXI Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie

21 X 2014
XXI Diecezjalna Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie odbędzie się we wtorek, 11 listopada 2014 roku, już tradycyjnie w gościnnych progach Wyższego Seminarium Duchownego i Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Koszalinie. Zobacz!

Bliżej beatyfikacji

19 X 2014
16 października 2014 roku w Watykanie komisja teologów jednomyślnie uznała heroiczność cnót sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987), założyciela Ruchu Światło-Życie. Zobacz!

Kościół na końcu czasów

15 X 2014
Papież Franciszek: Dzisiaj pragniemy postawić sobie pytanie: co stanie się z ludem Bożym u końca czasów? Co będzie z każdym z nas? Czego powinniśmy się spodziewać? Zobacz!

Deuterokatechumenat 2014

10 X 2014
Wprowadzenie do deuterokatechumenatu odbyło się w dniach od 3 do 5 października 2014 roku w parafii pw. św. Brata Alberta w Bornem Sulinowie. 35 oazowiczów przyjęła miejscowa wspólnota Ruchu Światło-Życie. Zobacz!

Sztuka (w) ewangelizacji

08 X 2014
Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji zaprasza na oazę modlitwy połączoną z warsztatami na temat przygotowania i prezentowania scenek i przedstawień ewangelizacyjnych. Zobacz!

Kościół w drodze

08 X 2014
Papież Franciszek: Kościół w drodze ku pojednaniu i jedności. W poprzednich katechezach usiłowaliśmy ukazać naturę i piękno Kościoła oraz zadaliśmy sobie pytanie, co dla każdego z nas oznacza przynależność do tego ludu, ludu Bożego, który jest Kościołem. Zobacz!

Charyzmaty w Kościele

01 X 2014
Papież Franciszek: Charyzmaty w Kościele - piękno czy problem? Od samego początku Pan napełnił Kościół darami Ducha Świętego, czyniąc go w ten sposób zawsze żywym i owocującym. Zobacz!

Prawa ręka moderatora diecezjalnego

30 IX 2014
Po 25 miesiącach swoją posługę w Centrum Ruchu Światło-Życie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zakończyła s. Natalia Frączek WDŁB. Z dniem 1 października 2014 roku jej obowiązki przejmuje s. Grażyna Łazor WDŁB. Zobacz!

Służyć jedności

27 IX 2014
Pierwsze w nowym roku formacyjnym spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jedności (DDJ) odbyło się 27 września 2014 roku w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie. Zobacz!

„Po owocach poznaje się dzieło”

27 IX 2014
W dniach od 12 do 14 września 2014 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży odbyło się podsumowanie roku pracy Domowego Kościoła - gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, na którym spotkały się pary odpowiedzialne za Domowy Kościół w Polsce i za granicą. Zobacz!

Synod Biskupów o rodzinie

23 IX 2014
W dniach od 5 do 19 października 2014 roku odbędzie się w Watykanie III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat Wyzwania duszpasterskie wobec rodziny w kontekście ewangelizacji. Zobacz!

Kościół jest katolicki i apostolski

17 IX 2014
Papież Franciszek: Gdy wyznajemy naszą wiarę, to mówimy, że Kościół jest katolicki i apostolski. Cóż jednak w istocie oznaczają te dwie cechy charakterystyczne Kościoła? Zobacz!

Kościół - matka uczy dzieł miłosierdzia

10 IX 2014
Papież Franciszek: W naszym cyklu katechez o Kościele zastanawiamy się nad tym, że Kościół jest matką. Dzisiaj chciałbym podkreślić szczególny aspekt działania edukacyjnego Kościoła naszej matki, to znaczy jak uczy on nas dzieł miłosierdzia. Zobacz!

ONŻ II, turnus 2, Role

06 IX 2014
Oaza Nowego Życia II stopnia odbyła się w dniach 15-31 lipca 2014 roku na Roli. Zobacz!

Wakacyjny dzień wspólnoty, turnus 2, Lipie

06 IX 2014
Dzień wspólnoty podczas drugiego turnusu oaz wakacyjnych odbył się w Lipiu w poniedziałek, 28 lipca 2014 roku. Wzięło w nim udział pięć oaz: OND II st. z Bornego Sulinowa, ONŻ 0 st. z Lekowa, ONŻ I st. z Lipia, ONŻ II st. z Roli. Zobacz!

Kościół matką dającą życie w Chrystusie

03 IX 2014
Papież Franciszek: Kościół jest naprawdę matką, nasza matka Kościół - jakże pięknie tak to wyrazić! Jest to matka dająca nam życie w Chrystusie i sprawiająca, że żyjemy razem ze wszystkimi innymi braćmi w komunii Ducha Świętego. Zobacz!

Oazy ewangelizacyjne 2014

02 IX 2014
Wezwanie do ewangelizacji, skierowane do całego Kościoła przez papieża Franciszka w adhortacji Evangelii gaudium, Ruch Światło-Życie podejmuje szczególnie w swoim tegorocznym programie formacyjnym. Zobacz!

Deuterokatechumenat 2014

01 IX 2014
Wprowadzenie do deuterokatechumenatu odbędzie się w dniach od 3 do 5 października 2014 roku w parafii pw. św. Brata Alberta w Bornem Sulinowie. Zobacz!

Świadectwo Anny i Andrzeja

30 VIII 2014
Z dnia na dzień rosło w nas przekonanie, ze każdy znalazł się w tym miejscu i czasie dla konkretnej osoby. To były rekolekcje świadectw i znaków. Niezwykle wspólnototwórcze warunki domu w Wisełce sprawiły, że byliśmy jak pierwsi chrześcijanie – wszystko Zobacz!

Świadectwo Lidii i Jakuba

30 VIII 2014
Pojechałam na rekolekcje pusta, bez oczekiwań, a wróciłam przepełniona Duchem Świętym, miłością, radością. Każdy dzień mojego życia jest już inny, bo ja jestem inna. I ogromny smutek napełnia moje serce, gdy myślę, że mogłabym tego nie zaznać, nie pozn Zobacz!

Podsumowanie oaz wakacyjnych 2014

30 VIII 2014
W koszalińskim Centrum Edukacyjno-Formacyjnym 30 sierpnia 2014 roku odbyło się podsumowanie wakacyjnych rekolekcji oazowych. Podstawą do dyskusji podczas tego spotkania były doświadczenia prowadzących te oazy oraz analiza porekolekcyjnych ankiet uczestni Zobacz!

Jezus = Życie

30 VIII 2014
20 września 2014 roku odbędzie się Diecezjalne Spotkanie Młodych w Skrzatuszu pod hasłem Jezus = Życie. Zobacz!

Jedność i świętość Kościoła...

27 VIII 2014
Papież Franciszek: Za każdym razem, gdy ponawiamy nasze wyznanie wiary odmawiając Credo stwierdzamy, że Kościół jest jeden i że jest święty. Jest on jeden, ponieważ ma swe źródło w Trójjedynym Bogu, tajemnicy jedności i pełnej komunii. Zobacz!

Kościół - Nowy Lud Boży

06 VIII 2014
Papież Franciszek: W poprzednich katechezach widzieliśmy, jak Kościół stanowi jeden lud, lud cierpliwie i z miłością przygotowany przez Boga. Wszyscy jesteśmy wezwani, by do tego ludu należeć. Dzisiaj chciałbym ukazać nowość charakteryzującą ten nowy lud Zobacz!

Oaza Rodzin I, Rokitno

02 VIII 2014
W dniach od 12 do 27 lipca 2014 roku przy sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie 17 małżeństw z Domowego Kościoła przeżywało Oazę Nowego Życia stopnia I. Zobacz!

Wakacyjny dzień wspólnoty

12 VII 2014
Dzień wspólnoty podczas pierwszego turnusu oaz wakacyjnych odbył się w Lipiu w piątek, 11 lipca 2014 roku. Wzięły w nim udział trzy oazy: Oaza Dzieci Bożych III st. z Ostrowca, Oaza Nowego Życia 0 st. z Lekowa i Oaza Nowego Życia I st. z Lipia. Zobacz!

40 lat minęło...

07 VII 2014
W tym roku mija 40 lat od pierwszej oazy wakacyjnej na terenie utworzonej w roku 1972 diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Oaza odbyła się w Wierzchowie Pomorskim i odwiedził ją biskup Ignacy Jeż. Zobacz!

Zakończenie roku w rejonie słupskim

06 VII 2014
Zakończenie roku formacyjnego Domowego Kościoła w rejonie słupskim odbyło się 15 czerwca 2014 roku w Objeździe. Spotkanie było również okazją do podziękowania kończącym swoją posługę. Zobacz!

Koniec początkiem nowego

06 VII 2014
W sobotę, 28 czerwca 2014 roku odbyło się zakończenie roku pracy Domowego Kościoła w rejonie szczecineckim. Spotkały się na nim małżeństwa ze Szczecinka, Czarnego, Bornego Sulinowa i okolic. Zobacz!

Coś więcej niż internat

26 VI 2014
Do 20 lipca 2014 roku będzie trwał nabór do Bursy im. św. Stanisława Kostki w Szczecinku, przyjmującej chłopców, którzy już uczą się w szczecineckich szkołach ponadgimnazjalnych lub zostali do nich przyjęci na rok szkolny 2014/2015 Zobacz!

Nie możemy obyć się bez Kościoła

25 VI 2014
Papież Franciszek Dziś chcemy zastanowić się nad znaczeniem, jakie dla chrześcijanina ma przynależność do Kościoła. Zobacz!

Kościół znakiem miłości

18 VI 2014
Papież Franciszek: Dziś zaczynam cykl katechez o Kościele. Trochę to tak, jakby syn mówił o swej matce, o swojej rodzinie. Mówienie o Kościele jest opowiadaniem o naszej matce, o naszej rodzinie. Zobacz!

Bojaźń Boża nie czyni nas zalęknionymi

11 VI 2014
Papież Franciszek: Dar bojaźni Bożej, o którym dziś mówimy, zamyka serię katechez o siedmiu darach Ducha Świętego. Nie oznacza on lękania się Boga: wiemy dobrze, że Bóg jest Ojcem, że nas miłuje i pragnie naszego zbawienia i zawsze przebacza, zawsze! Zobacz!

Zmiana warty w rejonie słupskim

10 VI 2014
Podczas spotkania kręgu rejonowego Domowego Kościoła w rejonie słupskim, które odbyło się 3 czerwca 2014 roku na plebanii parafii pw. św. s. Faustyny Kowalskiej w Słupsku, wybrana została nowa para rejonowa -Iwona i Paweł Sapowiczowie. Zobacz!

Nowa para diecezjalna Domowego Kościoła

08 VI 2014
Nową parą diecezjalną Domowego Kościoła w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej zostali wybrani Jolanta i Piotr Sorokowie. Od 1 września 2014 roku zastąpią oni Ewę i Zbigniewa Langów, którzy pełnili tę posługę przez ostatnie trzy lata. Zobacz!

Pobożność synonimem zażyłości z Bogiem

04 VI 2014
Papież Franciszek: Dziś chcemy zastanowić się nad takim darem Ducha Świętego, który często jest źle rozumiany lub traktowany powierzchownie, ale dotyka istoty naszej tożsamości i naszego życia chrześcijańskiego: chodzi o dar pobożności. Zobacz!

Piękny czas

28 V 2014
W dniach 24-25 maja 2014 roku rodziny Domowego Kościoła z rejonu Szczecinek przeżywały swoje dni wspólnoty. Pod czułą opieką Matki Bożej w Górce Klasztornej wspólnie zgłębiały temat Narodzić się na nowo w mocy Ducha Świętego. Zobacz!

Wszystko mówi nam o Bogu

21 V 2014
Papież Franciszek: Dzisiaj pragniemy zwrócić uwagę na kolejny dar Ducha Świętego, dar umiejętności. Kiedy mówimy o umiejętności, myśl natychmiast biegnie ku zdolności człowieka do coraz lepszego poznania otaczającej go rzeczywistości... Zobacz!

Męstwo zasadniczą cechą życia

14 V 2014
Papież Franciszek: Zastanawialiśmy się już nad trzema pierwszymi darami Ducha Świętego: mądrości, rozumu i rady. Dzisiaj myślimy o tym, co czyni Pan. Nieustannie przychodzi On do nas, aby nas wspierać w naszej słabości i czyni to za pomocą specjalnego da Zobacz!

Zawsze proście o dar rady

07 V 2014
Papież Franciszek: Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek - Pan mówi do mego wnętrza. Jest to dar Ducha Świętego: dar rady. (...) Otóż, poprzez dar rady, to sam Bóg, przez swego Ducha oświeca nasze serce... Zobacz!

Ogólnopolski Tydzień Biblijny

02 V 2014
W dniach od 4 do 10 maja 2014 roku przeżywamy VI Ogólnopolski Tydzień Biblijny, który rozpoczyna się Niedzielą Biblijną. W ten sposób mamy możliwość wyrażenia naszej wdzięczności Ojcu niebieskiemu za słowo Boże. Zobacz!

Marsze dla życia i rodziny

02 V 2014
W czerwcu tego roku w kilku miastach naszej diecezji odbędą się Marsze dla życia i rodziny. Istotną rolę w organizacji tych wydarzeń odgrywają Domowy Kościół - gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie oraz Diecezjalna Diakonia Życia. Zobacz!

Dar rozumu czyni nas prawdziwie wierzącymi

30 IV 2014
Papież Franciszek: Po rozpatrzeniu mądrości, jako pierwszego z siedmiu darów Ducha Świętego, chciałbym dziś zwrócić uwagę na drugi dar, to znaczy dar rozumu. Zobacz!

Oazy wakacyjne 2014

28 IV 2014
Jak co roku, Ruch Światło-Życie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej organizuje oazy wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Dla jednych są one kolejnym krokiem w ich formacji, a dla innych mogą się stać jej początkiem. Tutaj znajdują się wszystkie informacje. Zobacz!

Oaza modlitwy

23 IV 2014
W dniach 16-18 maja 2014 roku Diecezjalna Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie zaprasza do Lipia na oazę modlitwy dla wszystkich oazowiczów, którzy pragną pogłębić swoją relację z Jezusem, a także z Maryją. Zobacz!

Duch Święty czyni chrześcijanina mądrym

09 IV 2014
Papież Franciszek: Rozpoczynamy dziś cykl katechez o darach Ducha Świętego. Wiecie, że Duch Święty stanowi to, co ożywia, siłę życiową Kościoła i każdego chrześcijanina z osobna: jest miłością Boga, który z naszego serca czyni swoje mieszkanie... Zobacz!

Poznański DWDD

08 IV 2014
Podczas wiosennego Dnia Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD), który odbył się 5 kwietnia 2014 roku w Poznaniu, podjęto refleksję nad wpływem bł. Jana Pawła II na Ruch Światło-Życie oraz nad tym, jak jeszcze owocniej wcielać jego nauczanie w życie wspó Zobacz!

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji

02 IV 2014
Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji stopnia I (ORAE I) ma na celu przygotowanie i motywowanie członków Ruchu Światło-Życie do podejmowania ewangelizacji indywidualnej w swoim codziennym środowisku życiowym. Zobacz!

Małżeństwo obrazem miłości Boga

02 IV 2014
Papież Franciszek: Kiedy mężczyzna i kobieta zwierają sakrament małżeństwa, jeśli tak można powiedzieć Bóg odzwierciedla się w nich, odbija w nich swoje rysy i niezniszczalny charakter swojej miłości. Zobacz!

W poszukiwaniu woli Bożej

01 IV 2014
Serdecznie zapraszamy do udziału w rekolekcjach na temat Rozeznawanie duchowe i sakrament pokuty jako poszukiwanie woli Bożej. Odbędą się one w dniach od 1 do 3 maja 2014 roku w domu Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej w Lipiu. Zobacz!

Ewangelizacyjne przebudzenie

30 III 2014
Od 28 do 30 marca 2014 roku w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie odbyły się dni wspólnoty moderatorów, animatorów i odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Zobacz!

Wiosenne przebudzenie w Wałczu

29 III 2014
W sobotę, 22 marca 2014 roku wspólnotę oazową w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Wałczu odwiedził Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie - ks. Tomasz Tomaszewski. Zobacz!

By stawali się świętymi

26 III 2014
Papież Franciszek: Sakrament święceń, obejmujący trzy stopnie: episkopatu, prezbiteratu i diakonatu, umożliwia wypełnianie posługi powierzonej przez Pana Jezusa apostołom, by paść Jego owczarnię mocą Jego Ducha i według Jego Serca. Zobacz!

Jak bronić życia?

24 III 2014
Z inicjatywy Diecezjalnej Diakonii Życia Ruchu Światło-Życie, 22 marca 2014 roku w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie odbył się kurs dla prolajferów, w którym wzięło udział 20 osób. Poprowadzili go przedstawiciele Fundacji. Zobacz!

Dzieci Boże z Koczały

23 III 2014
We wrześniu 2013 roku w parafii pw. Narodzenia NMP w Koczale powstała Oaza Dzieci Bożych. Wspólnotę tworzy około 20 osób, a opiekę nad nią sprawują: wikariusz - ks. Sebastian Maciuszko i katechetka - Bogumiła Stępnik oraz animatorzy. Zobacz!

Dla Boga i rodziny

17 III 2014
15 i 16 marca 2014 roku w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie odbył się wielkopostny dzień wspólnoty dla Domowego Kościoła z rejonu słupskiego. Zobacz!

Modlitwa i post za duchowieństwo

13 III 2014
Diakoni naszej diecezji wraz z ks. Wojciechem Wójtowiczem - rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, zapraszają do podjęcia w piątek, 4 kwietnia 2014 roku modlitwy i postu w intencji duchowieństwa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Zobacz!

Nasz Orędownik w niebie

09 III 2014
Przygotowując się do kanonizacji bł. Jana Pawła II, nie można zapomnieć o jego bliskich związkach z Ruchem Światło-Życie. Zobacz!

Spełnione marzenia

04 III 2014
W ostatnich dniach lutego schola parafialna, która jest częścią wspólnoty Ruchu Światło-Życie w Bornem Sulinowie, udała się z pielgrzymką do Rzymu. Spełnienie ich marzeń stało się możliwe głównie dzięki nagraniu płyty. Zobacz!

Manna z nieba, Ostrowiec

03 III 2014
W dniach od 21 do 24 lutego 2014 roku w Ostrowcu odbyła się oaza zimowa dla gimnazjów pod hasłem Manna z nieba Zobacz!

Chrystus pochyla się nad cierpiącymi

26 II 2014
Papież Franciszek: Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o sakramencie namaszczenia chorych, który pozwala nam namacalnie dotknąć współczucia Boga. Zobacz!

Radość Ewangelii

25 II 2014
W dniach od 21 do 24 lutego 2014 roku odbyła się na Jasnej Górze 39. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Zobacz!

Wspólnie w jednym kierunku

25 II 2014
W dniach od 28 do 30 marca 2014 roku w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie odbędą się diecezjalne dni wspólnoty moderatorów, animatorów i odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Zobacz!

Nie lękajcie się spowiedzi!

19 II 2014
Papież Franciszek: Przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, chrzest, Eucharystię i bierzmowanie człowiek otrzymuje nowe życie w Chrystusie. Ale, wszyscy o tym wiemy życie to nosimy w naczyniach glinianych (2 Kor 4,7)... Zobacz!

Człowiek człowiekowi bratem, Podczele

18 II 2014
W dniach od 14 do 17 lutego 2014 roku w Podczelu odbyła się oaza zimowa dla szkół podstawowych pod hasłem Człowiek człowiekowi bratem Zobacz!

Wielkopostne czuwania młodych

14 II 2014
W Wielkim Poście, już po raz szósty, młodzież naszej diecezji zaproszona jest do wspólnej modlitwy przy krzyżu. W tym roku spotkanie nosi tytuł Kim naprawdę jesteś? i stanowi drugą część tryptyku Jezus drogą, prawdą i życiem Zobacz!

Eucharystia wprowadzana w życie

12 II 2014
Papież Franciszek: W poprzedniej katechezie wyjaśniłem, że Eucharystia wprowadza nas w realną komunię z Jezusem i Jego tajemnicą. Teraz możemy zadać sobie kilka pytań dotyczących relacji między sprawowaną Eucharystią a naszym życiem jako Kościoła... Zobacz!

Krok w stronę Boga

10 II 2014
W oazie ewangelizacyjnej, która odbyła się w dniach od 7 do 9 lutego 2014 roku w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie, udział wzięło 12 małżeństw i 9 ich dzieci. Za prowadzenie tej oazy byli odpowiedzialni ks. Andrzej Wachowicz oraz Anna i Jacek Zobacz!

W imię Ojca

10 II 2014
Tegoroczna oaza zimowa dla młodzieży ponadgimnazjalnej odbyła się w dniach od 7 do 10 lutego w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie. Uczestniczyło w niej 47 osób, a poprowadzili ją ks. Tomasz Tomaszewski i s. Grażyna Łazor WDŁB. Zobacz!

Eucharystia to obecny Chrystus

05 II 2014
Papież Franciszek: Dziś będą mówił o Eucharystii. Eucharystia wraz z chrztem i bierzmowaniem znajduje się w centrum wtajemniczenia chrześcijańskiego i stanowi źródło życia Kościoła. Zobacz!

Nasza diecezja w Rzymie

01 II 2014
Zabieram ze sobą wszystkich, całą diecezję - powiedział biskup koszalińsko-kołobrzeski Edward Dajczak, który wraz z biskupem pomocniczym Krzysztofem Zadarką od 1 do 8 lutego 2014 roku przebywa w Rzymie. Zobacz!

Bez bierzmowania - pół drogi

29 I 2014
Papież Franciszek: W tej trzeciej katechezie o sakramentach zastanowimy się nad bierzmowaniem, które należy pojmować wraz z chrztem, z którym jest nierozerwalnie związany. Zobacz!

Budować prolajfową armię

24 I 2014
Fundacja PRO - Prawo do życia oraz Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej zapraszają na kurs dla prolajferów. Zobacz!

W trosce o charyzmat jedności

19 I 2014
W niedzielę, 19 stycznia 2014 roku w koszalińskim Centrum Edukacyjno-Formacyjnym odbyło się spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jedności, która wśród diakonii Ruchu Światło-Życie pełni rolę centralną, w tym znaczeniu, że koordynuje i inspiruje działalność ws Zobacz!

Chrzest czyni członkami Ciała i Ludu Bożego

15 I 2014
Papież Franciszek: Dzisiaj chciałbym się skupić na chrzcie, aby podkreślić bardzo ważny owoc tego sakramentu: czyni on nas członkami Ciała Chrystusa i Ludu Bożego. Zobacz!

Ten, którego kochamy!

14 I 2014
Wspólnota Ruchu Światło-Życie w Bornem Sulinowie serdecznie zaprasza na koncert, połączony z promocją płyty Ten, którego kochamy!, nagranej przez scholę borneńskiej parafii pw. św. Brata Alberta. Zobacz!

Wierzę w Syna Bożego

10 I 2014
Wierzę w Syna Bożego to hasło pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce na rok liturgiczny 2013/2014, czyli pierwszy rok nowego cyklu duszpasterskiego. Zobacz!

To jest dzień święta

08 I 2014
Papież Franciszek: Dziś rozpoczynamy serię siedmiu katechez o sakramentach. W pierwszej z nich będzie mowa o chrzcie. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności w najbliższą niedzielę przypada właśnie Święto Chrztu Pańskiego. Zobacz!

Czyż Chrystus jest podzielony?

07 I 2014
Biblijnym mottem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia 2014 roku) będzie tekst zaczerpnięty z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian: Czyż Chrystus jest podzielony? (1 Kor 1, 13). Zobacz!

Oaza ewangelizacyjna dla małżeństw

06 I 2014
W dniach od 7 do 9 lutego 2014 roku w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie odbędzie się oaza ewangelizacyjna dla małżeństw. Jej głównym celem jest oświadczenie miłości Bożej oraz ożywienie wiary i modlitwy dzięki doświadczeniu słowa Bożego i wspól Zobacz!

Sprawiają, że w Ruchu jest ruch

05 I 2014
W dniach od 27 grudnia 2013 roku do 5 stycznia 2014 roku w Lipiu odbył się Kurs Oazowy dla Animatorów (KODA). Wzięło w nim udział 17 osób z naszej diecezji, a poprowadzili go o. Piotr Włodyga OSB, s. Grażyna Łazor WDŁB i ks. Tomasz Tomasz Zobacz!

Kurs Oazowy dla Animatorów- fotorelacja

05 I 2014
W dniach od 27 grudnia 2013 roku do 5 stycznia 2014 roku w Lipiu odbył się Kurs Oazowy dla Animatorów (KODA). Wzięło w nim udział 17 osób z naszej diecezji, a poprowadzili go o. Piotr Włodyga OSB, s. Grażyna Łazor WDŁB i ks. Tomasz Tomaszewski. Zobacz!

Znajdź na naszej stronie

✖   anuluj

Zapisz się na newsletter